Press Office Services

Press Office Services

Αναλαμβάνουμε με επιτυχία τη δημιουργία, ανάπτυξη και διάχυση του μηνύματος των πελατών μας προς όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Δελτία Τύπου

Τα Δελτία Τύπου των πελατών μας αποστέλλονται σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση σε εθνικό αλλά και διεθνή δίκτυο, σε Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια, σε συνολικά 2.000 παραλήπτες.

Συνεντεύξεις Τύπου

Αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου και συγκεκριμένα την εύρεση κατάλληλου χώρου, το catering, τη δημιουργία press kit για τους δημοσιογράφους, τη φωτογράφηση / βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης, ενώ είμαστε υπεύθυνοι και για την επικοινωνιακή στήριξη της εκδήλωσης, πραγματοποιώντας το κάλεσμα των δημοσιογράφων, τη συγγραφή και αποστολή του Δελτίου Τύπου στα Μέσα.

Άλλες Υπηρεσίες