ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΛΕ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΡΟΧΩΡΑ H ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΗΣ JPI OCEANS