ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΚΕΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ