ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΛΚΕΘΕ