ΑΛΜΑΤΩΔΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ