ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ