ΣΤΡΑΒΩΜΑ ΠΕΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΣΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ PEYRONIE