ΚΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΠΑΣΧΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MORTON