ΚΙΡΣΟΙ- ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ -ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ