ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ