ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟΥΣ ΓΛΟΥΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ