ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ COVID-19 ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΕΣ.