ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ