ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓEΙΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓEΙΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ