Η ΔΙΑΤΑΡAΧΗ ΤΟΥ ΚΙΡΚΑΔΙΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΉΜΑΤΑ.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ