Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ