ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΙΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ