ΦΥΣΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΤΡΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ