ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ FIXCISION