ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΧΑΡΙΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ