ΒΑΤΡΑΧΙΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ