ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΑΜΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ Ω. Ρ. Λ