ΚΗΛΗ ΑΘΛΗΤΩΝ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.