ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ