ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΕΙ Η ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΛΕΝΕ ΟΙ ΩΡΛ