ΚΗΛΗ.ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ