ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ο ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ.