ΞΕΝΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ