ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΕΡΟΠΗΞΙΑ. ΔΙΝΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΜΗΤΡΑΣ